Security Monitor voert dagelijks scans uit om uw netwerk uitgebreidt te onderzoeken op kwetsbaarheden en deze te identificeren.

Wanneer een kwetsbaarheid is gevonden, krijgt u hiervan een melding en advies om gevonden kwetsbaarheden te verhelpen.