Security Monitor is een dienst dat u inzicht geeft in kwetsbaarheden in uw netwerk (1 ip-adres of een ip-range).
Via real-time meldingen stellen wij u op de hoogte van gevonden kwetsbaarheden. U krijgt periodieke rapportages over het aantal en het type kwetsbaarheden. Tevens krijgt u advies om gevonden kwetsbaarheden te verhelpen. Deze dienst heeft een self-help portal

De uitgebreide dienst heeft meer mogelijkheden. Zie onze website:https://www.internl.net/