DNS-records wijzigen in het Controlepaneel

Ga in het controlepaneel naar 'Website'  en klik op de betreffende domeinnaam.
Kies 'DNS' en vervolgens 'DNS Records'.


Nieuw DNS record toevoegen
- Klik in het scherm op 'Nieuw DNS record toevoegen' / 'Add New DNS record'. 

- Kies het gewenste type record en vul de benodigde gegevens in. 


Beschikbare DNS-records

A

AAAA

CNAME

NS

MX

SRV

TXT