U kunt de volgende zaken checken:

  • Heeft u meerdere computers aangesloten op de modem/router? Test dan eerst de verbinding door één computer direct op de modem aan te sluiten.
  • Heeft u een draadloze modem/router en heeft u uw computer daarmee draadloos verbonden? Test dan eerst de verbinding door één computer direct op de modem aan te sluiten.
  • Heeft een extra virusscanner of firewall op uw computer draaien? Test dan eerst de verbinding door deze tijdelijk uit te zetten.


Maleware kan uw computer vertragen. Bekijk onderstaand filmpje