Onvoldoende saldo of kredietruimte op uw rekening bij automatische incasso. 


Onvoldoende saldo

Wanneer u tijdelijk onvoldoende saldo op uw rekening heeft, zal de bank de incasso in eerste instantie meestal toch toestaan.
Is uw saldo na 4 dagen nog steeds onvoldoende, dan wordt de incasso teruggedraaid.  

Indien u van mening bent dat er voldoende saldo op uw rekening staat, adviseren wij u om bij uw eigen bank te informeren wat de reden is dat de incasso niet gelukt is.


Handmatig overmaken

In geval de incasso mislukt is, zal er zal geen tweede incasso-poging gedaan worden om het bedrag te incasseren.

In dat geval dient u handmatig het bedrag over te maken, onder vermelding van het factuurnummer.
Het rekeningnummer van InterNLnet kunt u hier vinden.