Ja, deze kunt u instellen in de Controlepanel.

Nadat u bent ingelogd, klikt u op

- Tabblad Mail

- link Mail Account

- Tabblad Antivirus

Daarna kunt u klikken op

- Bewerken en de opties inschakelen.


Antivirus-controlepaneel.jpg