Per platform dient de forwarding anders ingesteld te worden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. 


1.Odin

 Voor het ODIN platform kunt u dit via het Controlepaneel instellen.

- Login op het 'Controlepaneel'

- Ga naar 'Mail'

- 'Doorsturen'

Hier kunt u de gewenste adressen invullen op de 'Doorstuurlijst/Forward List'


Houdt u er rekening mee dat de mail in uw mailbox blijft staan. Indien u de mailbox leeg wilt houden, kunt u dit regelen via 'Storage'

Indien u Storage verwijdert, is er geen mailbox meer aanwezig en worden de mails niet meer opgeslagen op de server. 


2. InterNLnet (oud Platform)

Indien uw mail op het InterNLnet-platform gehost wordt, kunt u hier inloggen om de forwarding in te stellen. 

 

3. Vuurwerk (oud Platform)

Indien uw mail op het Vuurwerk-platform gehost wordt, kunt u hier inloggen om de forwarding in te stellen.