Uw email-instellingen zijn afhankelijk van uw abonnement.


Mailinstellingen per platform.Platform
InterNLnet Odin (Nieuw)InterNLnet (oud )Vuurwerk Odin (Nieuw)Vuurwerk (oud)
Servernaam
POP3 Server (inkomend)

 mail.cloud.internl.net
pop.internl.net
mail.cloud.tele2.nl
pop.vuurwerk.nl
SMTP Server (uitgaand)

 mail.cloud.internl.net
smtp.internl.net
mail.cloud.tele2.nl
De SMTP-server van uw internetprovider. 
IMAP Server  (IMAP)

 mail.cloud.internl.net
pop.internl.net
mail.cloud.tele2.nl
pop.vuurwerk.nl


Gebruik IMAP alleen als u hier veel ervaring mee heeft. 


Poortinstellingen inkomende- en uitgaande mail. 

De standaardpoort die gekozen wordt bij inkomende mail, kunt u ongewijzigd laten. 

Voor de uitgaande mail, kan het poortnummer het best gewijzigd worden in 587 (in plaats van 25) . 


Daarna onder 'Server uitgaande mail' selecteren : 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.'  
Of kiezen voor versleutelingsmethode : StartTLS.


Raadpleeg voor de overige instellingen, de handleiding van uw mailprogramma. 

Enkele beknopte email-handleidingen vindt u hier .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------