Er zijn verschillende opties:

1) U wilt uw eigen domeinnaam door laten verwijzen naar een andere website van uzelf die onder hetzelfde hosting abonnement zit.
Via het Controlepanel kunt u dan een forwarding in te stellen of een alias.
(zie handleidingen)
- standaard forwarding, dan ziet u in de adresbalk de domeinnaam veranderen
- frame forwarding, dan blijft de ingetikte domeinnaam zichtbaar.


2) U kunt ook uw eigendomeinnaam door laten verwijzen naar een externe website

VIa het Controlepanel kunt u een C-name verwijzing doorvoeren (zie handleidingen)