In het controlepaneel kunt u de totale schijfruimte bekijken die in gebruik is. Dit is weergegeven in een balkje (zie plaatje 1)
Let op! De totale schijfruimte is de hoeveelheid data van de website in gebruik plus de hoeveelheid data van de mailboxen in gebruik. (zie plaatje 2)


Voorbeeld:
Er wordt in totaal 1,6 GB diskspace (schijfruimte) gebruikt. Dit is website en mail. U ziet dat u maar 500 MB mag gebruiken voor de website.

Het tweede plaatje toont de mailbox data in gebruik:
Om te weten hoeveel website ruimte u in gebruikt heeft, dient u:
- De hoeveelheid data in de mailbox af te halen van de 1,6 GB.


Mocht u meer diskruimte aanvragen, dan zal dit na verwerking ongeveer een uur duren dat het aktief is.

1)

2)