Hoeveel schijfruimte heb ik in gebruik in het controlepaneel? 

In het controlepaneel kunt u de totale schijfruimte bekijken die in gebruik is. Dit is weergegeven in een balkje.


Let op! De totale schijfruimte is de hoeveelheid data van de website in gebruik plus de hoeveelheid data van de mailboxen in gebruik.


Voorbeeld:
Er wordt in totaal 1,6 GB diskspace (schijfruimte) gebruikt. Dit is de inhoud van de website en de mail. U ziet dat u maar 500 MB mag gebruiken voor de website.

Het tweede plaatje toont de mailbox data in gebruik:


Schijfruimte in gebruik door de website. 

Om te weten hoeveel ruimte uw website in gebruikt heeft, dient u:
- De hoeveelheid data van de mailbox, af te halen van de 1,6 GB.


Mocht u meer schijfruimte aan willen vragen, neem contact met ons op.
Na verwerking zal het ongeveer een uur duren voordat het actief is.