Tijdelijke Wordpress pagina benaderen via samengestelde URL.


Vaak kiest men ervoor om een nieuwe WordPress site te bouwen, terwijl de huidige site nog gewoon actief is onder de bijbehorende domeinnaam.

Om de WordPress / Drupal site toch te kunnen bekijken, staan hieronder 2 methoden beschreven.


1. Via de samengestelde URL

servernaam.cloud.internl.net/uwdomeinnaam/wordpress

voorbeeld:  www.s1050130-4487.cloud.internl.net/pietjepuk.nl/wordpress 

Hoe vindt u de servernaam in het Controlepaneel?

- Log in op het Controlepaneel
- Ga naar het 'Websites' en klik op uw domeinnaam
- Klik in het volgende scherm op 'Web Hosting Settings' 

Achter Name ziet u de servernaam staan.  


Let op! De pagina kan verminkt zijn. In dat geval is optie 2 beter 


2. Pas de hosts-file aan. 

Bij Windows. Ga naar :  C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts 

Bij Apple     . Ga naar  :  /private/etc/hosts    (openen met Terminal van Apple)


Voeg de regel toe met <IPadres uw computer>    <Domeinnaam>


Voorbeeld: 

192.168.1.20                domeinnaam.nl 


Sla het bestand op. Let erop dat u de rechten heeft om het bestand te wijzigen en op te slaan.  

De computer kan het best opnieuw gestart te worden. 

De tijdelijke site kan daarna vanaf het werkstation bekeken worden. 


Bekijk ook de WordPress-handleiding .