Er kan gekozen worden om een image back-up te maken. Dat wil zeggen dat alles, inclusief het besturingssysteem geback-upt wordt.

Tevens kan er gekozen worden om alleen bepaalde folders of files te back-uppen.