Waarom Acronis Backup? Het is een verzekering voor de bedrijfscontinuïteit


Functies en kenmerken van cloudback-up

- Het hoofddoel is back-ups van bestanden op uw computer maken en deze veilig opslaan, zodat ze in geval van nood voor hersteldoeleinden kunnen worden gebruikt.

- Duidelijke rapporten over de status van de back-ups, zodat u eenvoudig kunt controleren of alle bestanden veilig zijn.

- De lokale clientsoftware zorgt voor het versleutelen en uploaden van uw bestanden.

- De secundaire opgeslagen gegevens worden veilig bewaard in de cloud en eventueel gebruikt voor gegevensherstel. De primaire gegevens blijven op de oorspronkelijke locatie staan.

- Het back-upproces wordt automatisch uitgevoerd en de bestanden kunnen op de oorspronkelijke locatie blijven staan.

- Van alle bestanden worden back-ups gemaakt, ook van verborgen en vergrendelde bestanden. Daarnaast zijn er speciale invoegtoepassingen beschikbaar om back-ups te maken van gegevens uit toepassingen van derden (bijvoorbeeld MS Outlook, Exchange en SQL).

- De bestanden worden overgedragen naar de cloud in een geo-redundante omgeving. (secundaire regio opgeslagen, zodat ook in geval van bijvoorbeeld stroomstoringen, het veilig is)
Beschadigde bestanden kunnen worden hersteld door eerdere versies van de bestanden terug te zetten. Bestanden kunnen zolang worden bewaard als u wilt.