Security Monitor voert dagelijks scans uit om jouw netwerk uitgebreid te onderzoeken op kwetsbaarheden en deze te identificeren.

Wanneer een kwetsbaarheid is gevonden, krijg je hiervan een melding en advies om gevonden kwetsbaarheden te verhelpen.