Oftewel een redirect aanmaken middels javascript.


Formeel is het doorverwijzen van een domeinnaam naar een subdirectory niet mogelijk, bij abonnementen zonder eigen ip-adres (shared hosting).

Toch kun je met een javascript de meeste browsers "om de tuin leiden".

Het voorbeeld script:
----------------------------------------------------------------------

 

<HTML>
< HEAD>
< TITLE>Voorbeeld JavaScript voor redirects a.d.h.v. referer host</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
< !--

// Zoek de referer host op
var refhost = document.location.host.toLowerCase();

// Twee voorbeeldredirects op basis van de referer host
if (refhost == "www.anderdomein.nl")
{
document.location = "http://www.domein.nl/andere/index.html";
}
if (refhost == "www.nogeendomein.nl")
{
document.location = "http://www.domein.nl/nog/een/index.html";
}

// -->
< /SCRIPT>

</HEAD>
< BODY>

Hier komt de inhoud van de web-site voor http://www.domein.nl/

</BODY>
< /HTML>
-----------------------------------------------------------------------