Bij een verhuizing wisselt jouw domeinnaam van provider. Jij blijft de houder van je domeinnaam. 

Het enige dat verandert, is de partij die de registratie voor je uitvoert. 


Bij een overdracht wijzigt de houder van de domeinnaam. 

Het domein blijft wel bij InterNLnet geregistreerd.