Voorkomen is beter dan genezen. Heb je een wordpress website? Bescherm het tegen hackers!

Dit kun je doen door de volgende link te veranderen:

"uwdomeinnaam.nl/wp-admin" in iets als "jouwdomeinnaam.nl/aangepaste-link"

Volg hiervoor de handleiding op de volgende website:


https://nl.wordpress.org/plugins/protect-wp-admin/


Meer info over wordpress en bescherming:


https://codex.wordpress.org/Brute_Force_Attacks