Met een cronjob kun je een programma of script uitvoeren op ingestelde tijdstippen.Op het ODIN platform kunt u een cronjob instellen.

- Log in op het Controlepaneel

- Ga naar Hosted Domains en klik daar de betreffende domeinnaam aan

- Klik vervolgens op Cron Management
Uitleg over welke keuze je kunt maken, en waarom, zie je verder naar beneden staan.

Keuze 1) Add New Job via tabblad Cron Tabs

- In het Command field, typ een host command. Klik op Next

- Kies een optie in het Frequency veld. Klik op Next

- Kies precieze frequency. Klik op Finish


Keuze 2) Add New Application via tabblad Scheduled Applciations 

- Vul de volgende gegevens in:

URL: vul hier het absolute pad van de locatie van het  bestand die uitgevoerd dient te worden
Loginnaam: (optioneel)
Wachtwoord: (optioneel)

Klik op Next

- Selecteer de frequency periode

- Selecteer het exacte tijdstip, dag etc.

- Klik op Finisch
Wanneer gebruik je het tabblad Cron Tabs of Schedueled Applications

1) Een cronjob gebruik je als je een script op het systeem wilt laten uitvoeren (op een bepaalde tijd).
Je kunt dan met ftp een script uploaden naar bijvoorbeeld de homedirectory. (een directory die bijvoorbeeld niet via de website vindbaar of oproepbaar is). of een unix commando uitvoeren op het systeem : 


image

Zo'n script is dus normaal niet via de website aan te roepen. (tenzij je het in de content directory zet). 

Als je het scriptje script.sh upload naar de content directory van mijnwebsite.nl kun je bij command dus bijvoorbeeld zetten: $HOME/webspace/httpdocs/mijnwebsite.nl/script.sh 


2) Een scheduled application gebruik je als je een script op een website wilt aanroepen (dat kan een andere website zijn maar meestal een script op de eigen website). Je dient daar dan een URL op te geven van een script dat je, bijvoorbeeld, periodiek uitgevoerd wilt hebben. 

Dat kan bijvoorbeeld zijn als http://mijnwebsite.nl/mijnscripts/script.php?var=10

Soms is het niet de bedoeling dat andere mensen deze url ook kunnen aanroepen  (bijvoorbeeld als 

het een mailinglist verstuur programmatje is) In dat geval kun je er dus een username en password op zetten (door een .htaccess aan te maken in

de mijnscripts subdirectory). Deze username en password dient je dan ook hier in te stellen..