Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Dit staat ook op de factuur vermeld.