E-mail instellingen zijn afhankelijk van het abonnement.


De servers vind u hierHandleidingen:

1. Windowsmail 

2. Windows 10 mail 

3. MaxOSX Je kunt elke handleiding gebruiken, mits je de juiste mailservers gebruikt

Bekijk ook de handleidingen voor Mobiel op de Tele2 website 
Kies daar jouw toestel en vervolgens het kopje voor Email.

Gebruik de juiste mailservers zoals hierboven is vermeld.


Vragen en antwoorden over Email vindt je hier:


http://support.internl.net/support/solutions/folders/7000002944