Start a new topic
Solved

vertraging email

Op het moment komt er zeer veel spam binnen. Hierdoor kunnen uw emails met een vertraging binnenkomen of verzonden worden. Al uw mail zal uiteindelijk aankomen en ontvangen worden. Het is op dit moment nog onduidelijk tot wanneer de problemen aanhouden. Onze excuses voor de overlast


2 people have this problem
Login or Signup to post a comment