Start a new topic
Solved

vertraging email

Op het moment komt er zeer veel spam binnen. Hierdoor kunnen uw emails met een vertraging binnenkomen of verzonden worden. Al uw mail zal uiteindelijk aankomen en ontvangen worden. Het is op dit moment nog onduidelijk tot wanneer de problemen aanhouden. Excuses voor de overlast

Login or Signup to post a comment