Start a new topic
Solved

vertraging email

Op het moment komt er zeer veel spam binnen. Hierdoor kunnen uw emails met een vertraging binnenkomen of verzonden worden. Al uw mail zal uiteindelijk aankomen en ontvangen worden. Het is op dit moment nog onduidelijk tot wanneer de problemen aanhouden.2 people have this problem

De vertraging in de emails duurt nu al 4 dagen. Is bekend wanneer de vertraging zal zijn opgelost?


Ger

De problemen lijken verholpen. Op dit moment wordt de situatie nog in de gaten gehouden of het ook zo blijft.

De problemen lijken niet verholpen.  Op dit moment komen mails vertraagd aan.
Onze excuses voor het ongemak. We doen wat we kunnen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.


Login or Signup to post a comment