Start a new topic
Solved

Vertraagde mail

Op dit moment is er een vertraging in het mailverkeer. Onze engineers zijn druk bezig het probleem te verhelpen.


10 people have this problem

Inmiddels zijn de problemen verholpen en moet alle vertraagde mail zijn binnengekomen of verzonden.

Het probleem is opgeschaald naar de leverancier.

Login or Signup to post a comment