Start a new topic
Solved

Vertraagde mail

Op dit moment is er een vertraging in het mailverkeer. Onze engineers zijn druk bezig het probleem te verhelpen.


10 people have this problem

Het probleem is opgeschaald naar de leverancier.

Inmiddels zijn de problemen verholpen en moet alle vertraagde mail zijn binnengekomen of verzonden.

Login or Signup to post a comment