Start a new topic
Solved

Support email issue

Er is op dit moment een probleem met het ontvangen van reacties op tickets welke gericht zijn naar een @tele2.com adres.

Als u reageert op een ticket waarvan de afzender een @tele2.com adres heeft, verander dan het adres naar:

helpdesk@internl.net voor reguliere tickets, of ta@internl.net voor technische administratie tickets.


Eerder gestuurde reacties zijn mogelijk niet ontvangen. Wij adviseren u de reactie nogmaals te versturen naar een van de bovenstaande email adressen.


Excuses voor het ongemak.

Login or Signup to post a comment