Start a new topic
Solved

12-4-2019 Email certificaat melding

Mogelijk dat u een melding krijgt wanneer u mail ophaalt.

U krijgt deze melding indien u niet helemaal de juiste emailserver gebruikt.


Let op! U dient de inkomende mailserver pop.internl.net gebruiken.

Hierdoor krijgt u geen certificaat meldingen

Login or Signup to post a comment