Tussen de 18ste en de 24ste van de maand wordt het bedrag afgeschreven.