De facturen worden rond de 15e van de maand verstuurd.