Uw email instellingen zijn afhankelijk van uw abonnement.

Hier onder vindt u de mailservers:


Mailserver gegevens indien u niet gebruik maakt van het Parallels platform:

Inkomende mailserver: pop.internl.net poort 110
Uitgaande mailserver: smtp.internl.net poort 25 of 587 met smtp authenticatie
IMAP: Wanneer u gebruik wenst te maken van IMAP kiest u voor IMAP. U kunt dan vanaf verschillende computers en mobiele apparatuur uw e-mail inzien. De servernaam voor inkomende e-mail blijft pop.internl.net.


Enkele emailprogramma handleidingen vindt u hier:

http://support.internl.net/support/solutions/articles/7000009391-email-handleidingen


Mailserver gegevens voor het Parallels platform
Inkomende mailserver: mail.pa.internl.net 
Uitgaande mailserver: mail.pa.internl.net
IMAP-server: mail.pa.internl.net 

Indien u mailt via een andere provider
1. Zit u op een andere verbinding dan kunt u kiezen voor Authenticated SMTP, waarbij de login-gegevens voor de inkomende mail gebruikt worden voor authenticatie. 
Of 
2.Om mail te kunnen versturen via de verbinding van een andere provider, kunt u kiezen voor: 
SMTP : smtp.internl.net | Poort : 587 
Of 
3. Voor de SMTP server van de desbetreffende provider. (als die het toestaat.)