1) Wat dient u te doen als u uw domeinnaam bij InterNLnet wegverhuisd?
- U dient bij de partij waar de domein naar toe verhuisd wordt, aan te geven dat u de domeinnaam bij die partij onder wilt brengen. U dient aan te geven dat u de domeinnaam naar hen wilt verhuizen.
- Bij de partij waar de domeinnaam weg verhuisd wordt, dient u een token/authorisatie-code of EPP-code aan te vragen. (info@internl.net)
Deze heeft de nieuwe partij nodig om aan te tonen dat het gaat om een legitieme verhuizing.
LET OP! Indien u uw abonnement wil opzeggen, dient u dit nog aan te geven. Een verhuizing is niet een opzegging.


2)Wat dient u te doen als de betreffende domeinnaam verhuisd dient te worden van uw huidige provider naar InterNLnet?
Hierbij geldt hetzelfde als hierboven staat, wij hebben een token/authorisatie-code of EPP-code nodig van uw vorige provider.
Als uw domeinnaam naar InterNLnet toe verhuisd wachten wij met het daadwerkelijk verhuizen/omzetten van de domeinnaam totdat wij een bericht van u ontvangen dat u klaar bent met het gereedmaken van uw nieuwe hosting/mail omgeving bij InterNLnet.
Dit is ook het geval als de domeinnaam omgezet moet worden van uw bestaande InterNLnet hostingabonnement naar het nieuwe InterNLnet hostingabonnement.


3)Twee dingen om rekening mee te houden:
- U dient zelf zorg dient te dragen om uw bestaande of nieuwe website op onze server te zetten, de gewenste mailadressen aan te maken en eventueel aanvullende DNS records aan te maken. Wat de mail betreft is het tevens belangrijk dat u de nieuwe mailccounts alvast in uw mailprogramma heeft aangemaakt, om een soepele overgang te waarborgen.
- Als u de domeinnaam bij InterNLnet gaat weg verhuizen, dan dient u zelf zorg te dragen dat de opzegging bij InterNLnet wordt doorgegeven. 


4) Zodra wij de verhuizing van uw domeinnaam in gang kunnen zetten, kunt u dit aan ons kenbaar maken.


Hoe lang duurt het voordat uw domein verhuizing geregeld is?
Het duurt 3 tot 5 werkdagen voordat het Token verstrekt is. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de nieuwe provider wordt de duur van de totale verhuizing bepaald.